Herbae.hr prihvaća plaćanje on-line kreditnim karticama American Express, MasterCard, Maestro, Visa, Diners, Discover.

PLAĆANJE KARTICAMA ON LINE (jednokratno)!
Moguće je plaćanje karticama: American Express, MasterCard, Maestro, Visa, Diners, Discover.

Sve cijene na stranicama herbae.hr izražene su u kunama te sadržavaju PDV.
On line Plaćanje dostupno je od 0 – 24h te je omogućeno slijedećim karticama: American Express, MasterCard, Maestro, Visa, Diners, Discover

Izjava o sigurnosti
Plaćanje i kupovina na našim internet stranicama je potpuno sigurna. Za intentet kreditnim karticama plaćanje koristimo T-Com Pay Way Gateway servis za internet naplatu.

T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

PayWayamerican jamstvomastercard securecodevisa verified

Izjava o konverziji
All payments will be effected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.

3dsecure upute za sigurnu internetsku trgovinu
http://www.erstecardclub.hr/Press/Vijesti/Vijest/22-tra-2013/3D-SecureCode-usluga-za-sigurnu-internetsku-kupnju.html?bmlcNDU%3d