Herbae Dalmatiae se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika herbae.hr internet trgovine te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Herbae Dalmatiae p.o. može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Herbae Dalmatiae p.o. Herbae Dalmatiae p.o. će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga. 

Herbae Dalmatiae prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe herbae.hr bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Herbae.hr prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Herbae.hr će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja herbae.hr od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke herbae.hr će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

Herbae.hr ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Herbae.hr za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

Rješavanje nesporazuma ili dodatna pitanja:

Kako bi ste riješili moguće nesporazume ili postavili dodatna pitanja, molimo koristite telefonski broj +385 21 271 609 ili e-mail info@herbae.hr

Kontakt:

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na:

Herbae Dalmatiae p.o.
Put Požara 10c, Makarska 21300
Hrvatska