KORIŠTENJE INTERNET STRANICA HERBAE.HR

Herbae.hr Internet stranice www.herbae.hr mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uvjetima i pravilima. Korištenjem Herbae.hr Internet trgovine obvezujete se poštivati sljedeće uvjete i pravila.


Isporučitelj naručene robe je Herbae Dalmatiae p.o. iz Makarske.


Herbae Dalmatiae p.o. putem Internet prodavaonice omogućuje kupnju cjelokupnog asortimana robe koja se nalazi u web ponudi. Ponuda se sastoji od ručno rađenih kozmetičkih proizvoda.

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje ih uspješno kroz Registraciju.

Registracija omogućava pohranu podataka koji će pri narudžbi koristiti za kontakt, dostavu ili za oglasno informiranje o našim proizvodima, novim proizvodima te akcijama i popustima. Također Registracija kasnije osigurava lakše i jednostavnije sprovođenje narudžbi.
Sve cijene izražene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn), s PDV-om.
 

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.

Herbae Dalmatiae p.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Herbae Dalmatiae p.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Herbae.hr internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Herbae Dalmatiae p.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Herbae.hr u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Herbae.hr odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Herbae.hr od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Herbae Dalmatiae p.o.  ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

NAPOMENA:

Herbae.hr ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Svaka narudžba izvršena kao neregistrirani korisnik se tretira kao narudžba od strane tretiranog korisnika.

Mi brinemo o sigurnosti djece te smatramo da maloljetnici ne mogu samostalno donijeti odluku o korištenju naših proizvoda. Potičemo roditelje da donesu odluke umjesto njih. Samim time što osobe ispod 16 godina ne mogu naručivati štitimo maloljetnike od neovlaštenog korištenja usluga informacijskog društva.

UVJETI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Herbae.hr za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Herbae Dalmatiae p.o. a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Herbae.hr uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda i/ili usluge.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Herbae Dalmatiae p.o., odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem web trgovine www.herbae.hr.
   

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Prilikom registracije, ukoliko se želite registrirati putem Facebook računa te želite komentirati i aktivno sudjelovati na našem Facebook profilu, Herbae.hr može koristiti vaše puno ime tj. vaš Facebook račun.

c) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

d) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Herbae Dalmatiae p.o.  zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

e) Registracijom (koja uključuje plaćanje proizvoda i/ili usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Herbae Dalmatiae p.o.  i korisnika kao kupca.

f) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

g) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

– ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,

– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Herbae Dalmatiae p.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Herbae Dalmatiae p.o. Put Požara 10c, 21300 Makarska), ili elektroničkom poštom na info@herbae.hr , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na

https://herbae.hr/images/uploads/obrazac-o-jednostranom-raskidu-ugovora.pdf

 korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Herbae Dalmatiae p.o.  bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

U slučaju ispunjenja uvjeta za jednostrani raskid Ugovora, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, neuključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada. Herbae Dalmatiae p.o., odnosno Herbae.hr zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na način tako da korisnik ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Herbae Dalmatiae p.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena i pregledana u kakvom je stanju vraćena obzirom na ispunjenje uvjeta prava na jednostrani raskid Ugovora.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Herbae Dalmatiae p.o.  (Herbae.hr), Put Požara 10c, 21300 Makarska bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Herbae Dalmatiae p.o., odnosno Herbae.hr, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Pošiljke poslane pouzećem neće biti preuzete.

Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona  021 271 609 ili se javi na info@herbae.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Herbae Dalmatiae p.o.   iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Herbae Dalmatiae p.o. o jednostranom raskidu Ugovora.

Link za preuzimanje OBRASCA za jednostrani raskid Ugovora

https://herbae.hr/images/uploads/obrazac-o-jednostranom-raskidu-ugovora.pdf

II) Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda i usluge dostave, u koju je uključen iznos PDV-a, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV. Ista cijena svih stavki bit će navedena i na računu koji će biti isporučen skupa s robom.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@herbae.hr ili na telefonski broj 021 271 609 kako bi naša Služba za korisnike pomogla u realizaciji narudžbe. Rado ćemo to učiniti.

III) Dostava i uvjeti dostave
a) trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave

 
b) trošak dostave na području Republike Hrvatske iznosi 25 HRK . Više o cjeniku dostave OVDJE.

 
c) rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 2-4 radna dana od dana zaključene narudžbe, u skladu s rokovima međugradske isporuke DPD-a i drugih dostavnih službi

 
d) rok isporuke proizvoda za mjesta koja su pod posebnim režimom dostave (otoci i neka manja mjesta):  rok isporuke može biti nešto duži od 2-4 radna dana, u skladu s rokovima međugradske DPD-a i drugih dostavnih službi

 
e) u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike

IV) Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Svaki Vaš proizvod pakiramo i dodatno zaštićujemo transportnom ambalažom.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste, jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će ispuniti Zapisnik o oštećenju i pošiljku vratiti Herbae.hr, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije u svezi nedostatka proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:

    na e-mail adresu: info@herbae.hr,
    na adresu: adresu Herbae Dalmatiae p.o., Put Požara 10c, 21300 Makarska

 U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena za isti proizvod ili drugi proizvod u istoj protuvrijednosti, tj. uz nadoplatu ili povrat dijela sredstava ako je potrebno. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije na info@herbae.hr kako bi se ista uvažila na temelju naknadnog fizičkog dokaza. Herbae.hr vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Herbae.hr .

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili autentičnosti proizvoda te ukoliko kupac temeljem subjektivne procjene smatra da nije dobio adekvatan proizvod i/ili uslugu, u poslovnoj praksi je uobičajeno da se slučaj prijavi jednoj od nadležnih institucija. Mjerodavna i službena tijela tada vrše sve potrebne provjere radi utvrđivanja ispravnosti te poštivanja važećih zakona. Po donošenju rješenja obje strane, i kupac i prodavatelj, dobivaju specificirani zapisnik. Takav službeni zapisnik neovisnog tijela smatra se mjerodavnim i dostatnim za okončanje reklamacijskog postupka.

V) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti  kreditnom ili debitnom karticom. Naručeni proizvodi mogu se platiti online jednom od kreditnih kartica:

    jednokratno American Express, MasterCard, Diners Visa ili Maestro
   

Svaki od navedenih načina plaćanja može sadržavati naknadu propisanu uvjetima uplatnog mjesta. Tu naknadu uplatitelj snosi sam i ona nije nadoknadiva od Herbae Dalmatiae p.o. 


Plaćanje kreditnim karticama na Herbae,hr je sigurno!

Koristimo T-com Pay Way sustav za online kupovinu.

T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam.
ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla). Razmjena osjetljivih podataka između sustava koji obavlja online plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja se korištenjem mreže koja je potpuno zaštićena od neautoriziranog pristupa. Osjetljivi podaci Vaše kreditne kartice dostavljaju se online izravno autorizacijskom centru. Herbae.hr ne pohranjuje podatke s Vaših kreditnih kartica.
Plaćanje inozemnim kreditnim karticama nije moguće.

 

ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Herbae.hr se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Herbae.hr internet trgovine te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Herbae.hr može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Herbae.hr.

Herbae.hr će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Herbae.hr. Herbae.hr prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Herbae.hr bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Herbae.hr prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Herbae.hr će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Herbae.hr od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Herbae.hr će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

Herbae.hr ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Herbae.hr za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

KOMUNIKACIJA HERBAE.HR S KORISNICIMA

Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da vas Herbae.hr u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

VI) Vanjske usluge

Usluge koje Vam pruža internet trgovina Herbae.hr ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. Herbae Dalmatiae p.o.  nije odgovorna za troškove telefona ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.


Dostupnost Herbae.hr Internet prodavaonice – online web trgovine
Dostupnost online web trgovine je 00-24h svih 365 dana u godini. Iako Vam Herbae.hr nastoji pružiti najbolje moguće pružanje usluga, Herbae Dalmatiae p.o. ne može grarantirati da će usluge na Herbae.hr odgovarati Vašim potrebama.
Herbae Dalmatiae p.o. također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Slike su informativnog karaktera i mogu odstupati od stvarnog stanja ukoliko proizvođač iz nekog razloga promijeni izgled dizajna pakiranja. Naziv proizvoda može sadržavati dodatne informacije. Ukoliko dođe do pogreške, molimo da je prijavite na info@herbae.hr kako bismo je otklonili u što kraćem roku. Pristup na Herbae.hr internet trgovini ponekad može biti nedostupan uslijed redovitog održavanja ili uvođenja novih sadržaja.

VII) Intelektualno vlasništvo


Sadržaj Herbae.hr Internet prodavaonice je zaštićen i Herbae Dalmatiae p.o. ostvaruje jedinstveno pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na Herbae.hr stranicama trebate prethodno kontaktirati Herbae Dalmatiae p.o.  na info@herbae.hr .
 


Podaci o tvrtci:
Herbae Dalmatiae p.o. 
OIB: 22343492267
Put Požara 10c Makarska 21300

Direktor: Jelena Erceg

Pozdrav iz naše radionice,

HD tim